Wszak ich nabycie nie jest tak łatwe, jak robienie codziennych zakupów. Fundusz Hipoteczny Yanok jest polską firmą, z polskim kapitałem, płacącą podatki w Polsce. Fundusz Hipoteczny Yanok jest w pełni transparentną firmą w 100% z polskim kapitałem, z siedzibą w Polsce oraz w Polsce płacącą podatki. Wybierz Inwestycje Yanok, zarabiaj i wspieraj z nami polskich przedsiębiorców. Wybierz najlepszą opcję dla Twojego biznesu – Rozwijaj firmę dzięki finansowaniu hipotecznemu YANOK.

Na czym polega ta inwestycja?

Zadbaj o kulturę pozytywnego feedbacku, nie pisz tylko negatywnych informacji o Pracodawcy, zwróć uwagę na stosowne aspekty i realia w swojej opinii. Wspólnie zadbajmy o sens merytorycznych opinii. Po zawarciu Umowy, Inwestor otrzymuje odsetki oraz zwrot kapitału zgodne z harmonogramem w kwocie netto po potrąceniu podatku, w związku z czym nie musi dokonywać żadnych działań w trakcie trwania Inwestycji. Inwestor nie musi również składać żadnych deklaracji, dokumentów, ani posiadać rachunku inwestycyjnego. Inwestor w trakcie Inwestycji posiada bezpłatny dostęp do Panelu Inwestora, w którym może m.in. Kontrolować prawidłowość realizacji Inwestycji, przeglądać dokumenty finansowe i raporty oraz dokonywać na preferencyjnych warunkach kolejnych inwestycji.

  1. Działanie FH Yanok może narazić konsumentów na poważne straty finansowe – z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in.
  2. – Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykreowali nowy sposób pozyskania kapitału, który może narażać Polaków na straty i z tego powodu apelowałem od lutego o zachowanie ostrożności.
  3. Na wysoki stopień ryzyka wpływa to, że FH Yanok pożycza pieniądze wpłacane przez konsumentów mikro i małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych.
  4. Wspieramy polskie firmy udzielając im atrakcyjnych finansowo i bezpiecznych pożyczek hipotecznych dla firm.
  5. Fundusz Hipoteczny Yanok jest niezależną, prywatną spółką, której jedyną działalnością jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych przedsiębiorstwom.
  6. Przeciętna wartość nieruchomości, którą dysponują fundusze hipoteczne, to z kolei 411,6 tys.

Przykładowe nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek

Udzielamy pożyczek dla firm pod zastaw nieruchomości. Bez przewłaszczeń, z gwarancją przedłużenia, nawet dla firm z problemami finansowymi. Prosty model biznesowy zapewniający skuteczność Ferrari (NYSE:RACE) Portofino M w 2021 roku i stały zysk. Seniorzy otrzymywali przeciętnie 1033 zł miesięcznie w ramach renty dożywotniej. Świadczenie to jest co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji konsumenckiej.

Inwestycja 10%

Zysk dla Inwestora gwarantuje nasz model biznesowy, gdzie zyskiem Funduszu są prowizje otrzymywane od pożyczkobiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Fundusz Hipoteczny Yanok karę w wysokości prawie 400 tys. Zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. Zawarcie Umowy Inwestorskiej Yanok jest inwestycją stabilną i w 100% bezobsługową! Wszelkie formalności związane z obsługą inwestycji pozostają po stronie Funduszu.

Nowa oferta inwestycyjna Funduszu Hipotecznego Yanok

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z emisji weksli trzyletnich z zyskiem dyskontowym odpowiadającym oprocentowaniu 14% w skali roku. Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje, Biden próbuje zdobyć wiejskich wyborców Trump w Michigan że wydał dnia 20 grudnia 2023 r. Zarządzenie w sprawie emisji Weksli Dochodowych w pierwszym kwartale 2024 roku. Na jego podstawie Fundusz z dniem 1 stycznia 2024 r.

Jest to Umowa Inwestorska z Funduszem Hipotecznym Yanok w formie Umowy Pożyczki określonej przepisami ustawy Kodeks Cywilny art. 720 i kolejne. Na podstawie umowy Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniędzy, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki. Pożyczki hipoteczne Yanok zabezpieczane są na nieruchomościach, których wartość, stan prawny oraz stan techniczny poddajemy starannej analizie. Na wysoki stopień ryzyka wpływa to, że FH Yanok pożycza pieniądze wpłacane przez konsumentów mikro i małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych. Są to więc przedsiębiorstwa, które zaciągają zobowiązania na spłacenie innych zobowiązań.

Inwestycje związane z nieruchomościami

Wszystkie kapitały Funduszu, w tym pochodzące od Inwestorów służą finansowaniu firm przez Fundusz. Działanie FH Yanok może narazić konsumentów na poważne straty finansowe – z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in. Przedsiębiorcom posiadającym obniżoną zdolność kredytową i zalegającym ze spłatą zadłużenia instytucjom finansowym. Grupa KRN Media, do której należy Fundusz Hipoteczny Yanok od 25 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa.

Fundusz wspiera polskie firmy udzielając im atrakcyjnego finansowania zabezpieczonego nieruchomościami. Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji. Wspieramy polskie firmy udzielając im atrakcyjnych finansowo i bezpiecznych pożyczek hipotecznych dla firm. Trade12 Forex Broker-przegląd i informacje Trade12 jest profesjonalnym i specjalistycznym podmiotem łączącym rynek pożyczek hipotecznych dla firm oraz rynek inwestycji skierowanych do Inwestorów indywidualnych.

Firma ta wystawia tak zwane weksle inwestycyjne, które są ryzykowną formą inwestowania środków. Fundusz udziela pożyczek hipotecznych polskim, stabilnym firmom, które potrzebują środków na swój rozwój, inwestycje lub wyjście z przejściowych kłopotów finansowych. Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. Dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania konta w serwisie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy).

Pieniądze były również pożyczane podmiotom o negatywnej historii w biurze informacji gospodarczej. Nasz model biznesowy sprawia, że nie ma realnej możliwości, aby Inwestor stracił zainwestowane pieniądze. ➣ Inwestycja zabezpieczona atrakcyjnymi nieruchomościami ➣ Tradycyjne papiery wartościowe ➣ Inwestycja od 1 roku do 3 lat ➣ Już od 10 tys. Prezes przypomniał, że w zeszłym roku wydał ostrzeżenie konsumenckie przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok.